Numbers-1

گام اول

ثبت نام و تکمیل فرم استفاده از طرح سرمایه گذاری امید تا مبلغ 50.000.000 تومان

Numbers-2

گام دوم

دریافت تسهیلات طرح سرمایه گذاری امید

Numbers-3

گام سوم

شروع پرداخت اقساط ماهانه طی 36 ماه، بدون پرداخت سود

طرح سرمایه گذاری امید چیست ؟

در طرح سرمایه گذاری امید متقاضیان در راستای تامین آتیه خود و خانواده شان مبالغ 500 یا 250 میلیون ریال تسهیلات ارزان قیمت و سوبسیددار بانکی بدون ضامن با نرخ سود مصوب بانک مرکزی با بازپرداخت 36 ماهه از بانک عامل دریافت می کنند و عینا” همین مبلغ را سرمایه گذاری می کنند که نتیجه آن پرداخت چندین میلیارد ریال سرمایه در پایان و طول قرارداد برای متقاضی می باشد”.

برای استفاده از طرح سرمایه گذاری امید اینجا کلیک کنید