طرح سرمایه گذاری امید چیست؟

شرکت ما در راستای تقویت قدرت خرید مردم، با مشارکت بازار پول و اعتبار،  طرح سرمایه گذاری بی نظیری موسوم به “طرح سرمایه گذاری امید” را به اجرا گذاشته است. طرح سرمایه گذاری امید یک طرح سرمایه گذاری ویژه با بازدهی بسیار بالا با مدت زمان “حداقل 3 و حداکثر  20 ساله” می باشد که از طریق اعطای تسهیلات بانکی برای متقاضیان منتخب با نرخ ساده مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سرمایه گذاری مجدد آن در بازار اعتبار با نرخ مرکب توسط شرکت سرمایه گذار زیر مجموعه بانک عامل ؛ سرمایه ای معادل 51 میلیارد و 87میلیون ریال برای متقاضیان منتخب عاید و حاصل می گردد.

مبالغ تسهیلات طرح سرمایه گذاری امید چقدر بوده و چه مواردی را پوشش می دهد؟

طرح سرمایه گذاری امید متقاضیان در راستای تامین آتیه خود و خانواده شان مبالغ 500 یا 250 میلیون ریال تسهیلات ارزان قیمت و سوبسیددار بانکی بدون ضامن با نرخ ساده مصوب بانک مرکزی با بازپرداخت 36 ماهه از بانک عامل دریافت و عینا” همین مبلغ با نرخ مرکب توسط شرکت سرمایه گذار همراه با پوشش های بیمه ای رایگان فوت ، حادثه ، نقص عضو و از کارافتادگی هر کدام با سرمایه جداگانه 3 میلیارد ریال “سرمایه گذاری” می شود که نتیجه آن پرداخت مبالغی بالغ بر 51 میلیارد ریال در پایان قرارداد برای متقاضیان می باشد.

مدت زمان قرارداد و اقساط ماهیانه طرح سرمایه گذاری امید چقدر می باشد و آیا نیاز به ضامن می باشد ؟

اقساط ماهیانه طرح سرمایه گذاری امید برای تسهیلات 500 میلیون ریالی ماهیانه حدود ۱.800.۰۰۰ تومان و برای تسهیلات ۲۵۰ میلیون ریالی ماهیانه حدود 900.0۰۰ تومان می باشد. و مدت قرارداد طرح سرمایه گذاری امید از 3 تا ۲۰ سال به دلخواه متقاضی متغیر می باشد ، نکته بسیار جالب توجه در طرح سرمایه گذاری امید اینست که متقاضیان در این طرح جهت دریافت تسهیلات بانکی نیازی به معرفی ضامن یا گواهی کسر از حقوق یا جواز کسب ندارند و خود شرکت سرمایه گذار ضامن بازپرداخت اقساط تسهیلات گیرندگان در قبال بانک عامل خواهد بود.

ویژگی های خاص طرح سرمایه گذاری امید چیست و چگونه آن را از بقیه طرح ها متمایز می کند؟

در طرح طلایی امید ، متقاضیان می توانند بعد از پایان اقساط تسهیلات بانکی (بعد از 3 سال ) از محل اندوخته طرح تا 90 درصد آنرا  بصورت وام کم بهره از شرکت سرمایه گذار دریافت نمایند بدون اینکه در نرخ و شرایط سرمایه گذاری آنها، تغییری حاصل گردد. یا درخواست فسخ قرارداد طرح را نموده و بر اساس جدول بازخریدی کل سرمایه طرح را از شرکت سرمایه گذار مطالبه نمایند

آیا تغییرات نرخ تورم تاثیری بر روی طرح سرمایه گذاری امید خواهد داشت ؟

در طرح سرمایه گذاری امید متقاضیان می توانند برای از بین بردن آثار تورم در سنوات آتی ، برای سرمایه گذاری خود نرخ تعدیل سرمایه گذاری را متناسب با نرخ تورم هر سال در نظر بگیرند.

کل مبلغ بازپرداخت متقاضی در پایان دوره چقدر خواهد بود و چگونه محاسبه می گردد؟

در طرح سرمایه گذاری امید متقاضیان کلا” برای اصل و بهره تسهیلات 500 میلیون ریالی حدودا” 62 میلیون تومان در طول 3 سال پرداخت می کنند و با بهره مندی از معجزه سودهای مرکب از مبلغ سرمایه بازخریدی بسیار بالایی طبق جدول پیوست بهره مند می گردند ؛

به عنوان مثال برخی از سنوات بازخریدی طبق جدول مذکور بر اساس متوسط نرخ بازدهی 2 سال گذشته ( معادل 30 % ) شرکت سرمایه گذار طرف قرارداد شرکت مجری طرح (پذیرنده) بشرح ذیل می باشد:

الف: سرمایه پرداختی به متقاضی در پایان سال سوم قرارداد : 734.000.000 ریال

ب: سرمایه پرداختی به متقاضی در پایان سال پنجم قرارداد : 1.145.000.000 ریال

ج: سرمایه پرداختی به متقاضی در پایان سال دهم قرارداد :3.921.000.000 ریال

د: سرمایه پرداختی به متقاضی در پایان سال پانزدهم قرارداد : 13.985.000.000 ریال

ه: سرمایه پرداختی به متقاضی در پایان سال بیستم قرارداد : 51.087.000.000 ریال