مثال : 12345678-021
مثال : 12345678-0912

که منبعد "متقاضی حقوقی" نامیده می شود تقاضای خرید و استفاده از خدمات "طرح سرمایه گذاری امید" آن شرکت (پذیرنده شاپ کارت بانک ملت) از طریق تسهیلات اعتباری گروهی "شاپ کارت" بانک ملت به مبلغ و بشرح ذیل را دارد :
مبلغ تسهیلات مورد درخواستی

طبق لیست پیوست ، مدت زمان بازپرداخت 36 ماه ، موضوع و مورد مصرف اعتبار " جهت خرید خدمات طرح سرمایه گذاری امید از شرکت همراهان اندیشه ثمین پارس (پذیرنده) " ، نحوه بازپرداخت و اقساط " بصورت ماهانه با نرخ 15 % سود سالیانه" ، ضامن بازپرداخت اقساط تسهیلات فوق الذکر " شرکت بیمه کارآفرین(سهامی عام )" . ضمنا" طبق فرم درخواست کتبی(فرم درخواست حقیقی) پیوستی هر یک از کارکنان متقاضی این مجموعه ، با امضاء سند پیوستی ، ضمن عقد خارج لازم باستناد ماده 1275 و 1277 قانون مدنی تمامی متقاضیان حقیقی اقرار و اظهار می نمایند : 1- در کمال اختیار و آگاهی و از روی میل و اراده و کمال صحت جسمی ، عقلی ، روحی و روانی به شرکت همراهان اندیشه ثمین پارس اختیار تام می دهم تا به نیابت از طرف کارکنان این مجموعه از بانک ملت درخواست تسهیلات گروهی موضوع این درخواست را انجام داده (شاپ کارت گروهی ) و به بانک ملت هم اختیار تام می دهم مبلغ تسهیلات موضوع این درخواست را بابت خرید خدمت طرح سرمیه گذاری امید (بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری اندوخته دار) به حساب شرکت همراهان اندیشه ثمین پارس ارائه دهنده خدمات طرح طلایی امید(پذیرنده شاپ کارت های بانک ملت) واریز نماید. 2- اقرار می نمایم که در حال حاضر فاقد چک برگشتی یا اقساط معوق بانکی یا کارت اعتباری فعال هستم و فاقد هرگونه سابقه محکومیت قطعی و یا پرونده در حال رسیدگی در مراجع ذیصلاح در خصوص ورشکستگی های موضوع قانون تجارت اعم از ورشکستگی عادی ، به تقصیر و غیره بوده و تمام تلاش و مساعی خود را مبنی بر جلوگیری از وقوع و اعلام ورشکستگی در آینده معطوف می نمایم و مسئولیت جبران هر گونه خسارت و ضرر و زیان وارده به بانک در این خصوص به عهده اینجانب می باشد.
انواع فایل های مجاز : pdf, jpg, حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
(ضروری)