مثال : 10-12-1400
مثال : 12345678-021
مثال : 09121234567
مثال : IR1234567891234567

که منبعد "متقاضی" نامیده می شود تقاضای خرید و استفاده از خدمات "طرح سرمایه گذاری امید" آن شرکت (پذیرنده) از طریق تسهیلات اعتباری "شاپ کارت" بانک ملت به مبلغ و بشرح ذیل را دارم :
مبلغ تسهیلات مورد درخواستی

مدت زمان بازپرداخت 36 ماه ، موضوع و مورد مصرف اعتبار " جهت خرید خدمات طرح سرمایه گذاری امید از شرکت همراهان اندیشه ثمین پارس (پذیرنده شاپ کارت بانک ملت) " ، نحوه بازپرداخت و اقساط " بصورت ماهانه با نرخ 15 % سود سالیانه" ، ضامن بازپرداخت اقساط تسهیلات فوق الذکر " شرکت بیمه کارآفرین(سهامی عام )" . ضمنا" اینجانب با امضاء سند حاضر ، ضمن عقد خارج لازم باستناد ماده 1275 و 1277 قانون مدنی : 1- در کمال اختیار و آگاهی و از روی میل و اراده و کمال صحت جسمی ، عقلی ، روحی و روانی به شرکت همراهان اندیشه ثمین پارس اختیار تام می دهم تا به نیابت از طرف اینجانب از بانک ملت درخواست تسهیلات موضوع این درخواست (شاپ کارت ) را انجام داده و به بانک ملت هم اختیار تام می دهم مبلغ تسهیلات موضوع این درخواست را بابت خرید خدمت طرح سرمایه گذاری امید (بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری اندوخته دار) به حساب شرکت همراهان اندیشه ثمین پارس ارائه دهنده خدمات طرح سرمایه گذاری امید (پذیرنده شاپ کارت بانک ملت) واریز نماید. 2- اقرار می نمایم که در حال حاضر فاقد چک برگشتی یا اقساط معوق بانکی یا کارت اعتباری فعال هستم و فاقد هرگونه سابقه محکومیت قطعی و یا پرونده در حال رسیدگی در مراجع ذیصلاح در خصوص ورشکستگی های موضوع قانون تجارت اعم از ورشکستگی عادی ، به تقصیر و غیره بوده و تمام تلاش و مساعی خود را مبنی بر جلوگیری از وقوع و اعلام ورشکستگی در آینده معطوف می نمایم و مسئولیت جبران هر گونه خسارت و ضرر و زیان وارده به بانک در این خصوص به عهده اینجانب می باشد.
انواع فایل های مجاز : pdf, jpg, حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
(ضروری)